ÁLTALÁNOS: TeAM HUb online Műhelytalálkozók szakmai anyagai

A TeAM HUb egy hiánypótló szakmai közösség, melynek célja a kormányzati, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közötti párbeszéd és együttműködés ösztönzése a természetalapú megoldások széleskörű gyakorlati alkalmazása érdekében. E cél elérése érdekében 2023-ban online eseménysorozatot indult, hogy neves szakértők tolmácsolásában egy-egy tématerület kerüljön részletes bemutatásra. Az eddigi alkalmak az alábbiakról szóltak: (1) 2023. november 10. - települési zöldinfrastruktúra fejlesztés stratégiai tervezése és gyakorlati megvalósítása; (2) 2024. február 2. - konkrét TAM projektek előkészítésével kapcsolatos tapasztalatok megosztása, kiemelve a műszaki tervezés, társadalmi bevonás és ökológiai szemlélet fontosságát.