BeePathNet – Városi méhészet Méhbarát kerület program Budapest XII. kerületében

Area characterisation: 

A projektterület jellemzése:

A XII. kerület a kisebb népsűrűségű budapesti kerületek közé tartozik, hegyvidéki fekvéssel, extenzív beépítéssel.

A kerület alapvetően lakófunkciót tölt be, gazdaságilag aktívabb kerületek felé kibocsátóként, az ott foglalkoztatottak lakóhelyeként működik, így a kerületben a szolgáltatásé a főszerep. A rendelkezésre álló munkaerő magas képzettségű, az átlagjövedelem is magas. Képzett fiatalok külföldre vándorlása a kerületet kiemelten érinti. 

A Hegyvidéken található a főváros erdőmennyiségének a legnagyobb és legjobb adottságú része, a kerület gazdasági szerepe ennek a zöldfelületi potenciálnak a kihasználása. A fővárosi fejlesztési programok szerint a kerület a hegyvidéki- és gyógyturizmus, a sport és aktív szabadidő eltöltés célterülete.

A kiemelkedő táji adottságokkal rendelkező kerület a hegyvidéki zónába tartozik. Az összefüggő erdő- és zöldfelületeknek köszönhetően kiemelt a „Budapest tüdeje” szerepkör. A Budai Tájvédelmi Körzet területén megszűnt minden termelési funkció. A tájvédelmi körzet változatosságát a cseres-tölgyesek, gyertyános-tölgyesek, bükkfák adják. A legsúlyosabb változást jelenleg az erdő arányának szabályozatlan növekedése okozza, ez a gyepfelületek folyamatos csökkenését okozza. Fontos térszerkezeti elemek a zöld folyosók (Zugligeti út - Szilágyi Erzsébet fasor - Városmajor Ördögárok völgye). Magas a védett területek aránya, országos védettséget élvez a Budai TK, a Jókai kert, valamint az ex lege védett értékek. Az Európai Unió rendszerében működő Natura2000 területek nagyjából azonosak a Budai TK területeivel. Nagy értéket képviselnek a nagy kiterjedésű „erdős” kertek, valamint az egyedi tájértékek (sziklák, növénytársulások). A kerület közhasználatú zöldterületekben bővelkedik, a zöldterületek területi eloszlása azonban nem egyenletes (Városmajor, Kissvábhegy, Széchenyi-emlékpark, Farkasréti temető). 

(Forrás: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020)

Slideshow:

Objective: 

Célkitűzés:

A BeePathNet projekt keretében a XII. kerületi Önkormányzat által megvalósított Méhbarát Kerület program a biológiai sokféleség fenntartására törekszik. 

A beporzó rovarok faj- és egyedszáma csökken, erre a globális kihívásra lokális, városi szinten, egy kerületben is lehet és kell válaszolni. 

A Méhbarát Kerület program célja, hogy választ adjon a beporzó rovarokat érintő problémákra azáltal, hogy megfelelő élőhelyeket teremt e hasznos élőlények számára, intézkedéseivel segíti a biológiai sokféleség fenntartását, kampányaival, oktatási programjaival pedig érzékenyíti a lakosságot és a kerületbe látogatókat a beporzók fontossága témájában, egyúttal a beporzóbarát tevékenységeket illetően gyakorlati tanácsokat közvetít a kerületiek felé. 

Az önkormányzat a program működtetése által a beporzó rovarok mellett a kerület lakosainak is kedvez, hiszen az egészséges környezet egyik legjobb mutatói a méhek, a beporzó rovarok. Az a környezet, amely ezeknek az élőlényeknek kedvez, valószínűleg a többi élőlény, így az ember számára is megfelelő élettér. 

Actions: 

Tevékenységek:

A Méhbarát Kerület Program keretében, az önkormányzat kezdeményezésére létrejött egy szakmai alapokon nyugvó, szakmai-civil közösség, a Hegyvidéki Méhbarát Hálózat, melynek célja a beporzó rovarok védelme és népszerűsítése, a biológiai sokféleség fenntartása. 

A hálózat tagjai például kerületi és nem kerületi méhészek, biológusok, botanikusok, oktatási és kulturális intézmények, környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek, alapítványok, cégek, valamint a kerület lakosai. 

A tagok önkéntesen tevékenykednek, a beporzó rovarokkal, a méhészettel, a méhészeti termékekkel, a biológiai sokféleséggel, valamint az előbbi témákhoz kapcsolódó környezeti neveléssel, oktatási programok megvalósításával foglalkoznak. Az önkormányzat facilitál, koordinál, kapcsolatokat teremt a szereplők között, egyúttal a hálózat működtetésével és a hálózatban aktívan résztvevő tagok tevékenységeinek hirdetésével, termékeik és szolgáltatásaik promóciójával támogatja a hálózat tagjait. 

Az önkormányzat a program keretében igyekszik a hálózat aktív tagjainak tudását, szolgáltatásait a lakossági programjai, eseményei során igénybe venni, ezzel is támogatva a hálózat tagjainak munkáját. 

A hálózat tagjainak az önkormányzat találkozókat szervez, közvetíti a nemzetközi partnerei felől érkező tudást és tapasztalatot a hálózat tagjai felé, egyúttal közvetíti a hálózat tevékenysége által a kerületben megvalósult jó gyakorlatokat a nemzetközi színtér felé.

A hálózaton belüli együttműködések biztosítják azt, hogy hosszútávon kifizetődő legyen a tagság, megérje tevékenykedni a kerületben.

Néhány példa a hálózat tevékenységeire:

Természetes élőhelyeket teremtünk, elősegítve ezzel a biológiai sokféleség fenntartását, növelését.

Például: méhlegelők kialakítása; együttműködés a Fővárosi Vízművekkel a vízmű telephelyek beporzóbarát kezelése érdekében; Városi kaszáló program

Oktatunk, ismeretterjesztő programokat valósítunk meg.

Például: mézes reggeli a kerületi óvodákban; óvodai méhbarát oktatási program; szakmai előadások és séták; kiadványok, DIY videók.

Méhészkedünk, bepillantunk és bepillantást engedünk a beporzó rovarok világába.

Például: Közösségi Méhészeti telephely; közösségi méhészeti események.

Hirdetjük az egészséges, környezetbarát életmódot, ami a beporzóbarát kertészkedésen át a természet feltöltő erejéig, az méhészeti termékek fogyasztásán át a természettel való szoros együttműködésig nagyon sok mindenre kiterjed.

Például: a hálózat tagjai által előállított termékek megismertetése, népszerűsítése; a természetközeli kertek kialakítását segítő és díjazó pályázat, Kertjeinkben a természet címmel.

A lakókat nemcsak a hálózathoz való csatlakozás lehetőségével keressük meg, hanem olyan programokba is bevonjuk őket (pl. Gyümölcsöző Hegyvidék Program, Hegyvidéki Csemete- és Suháng Program), amelyek által aktív részesei lehetnek a kezdeményezésnek.

A lassan, de biztosan kialakuló közös szemlélet az, ami hosszú távon a közösségi aktivitás záloga. Közben kisebb, leágazó közösségek alakulnak: az óvodákban, a lakóközösségekben, vagy éppen a kulturális intézményeinkben.

Potential impacts/benefits: 

Potenciális hatások/előnyök:

A hálózat működésének eredményessége a tagok (a szakemberek és a lakók) tevékenységeinek, valamint a lakosság nyitott, ösztönző hozzáállásának köszönhető.

A Hálózat folyamatosan működik és fejlődik. 

Egyre több cég jelentkezik támogatónak.

A tapasztalatok szerint ez egy olyan téma, amibe nagyon aktívan bevonható a lakosság: a hálózat segítségével ismereteket szerez, motiváljuk és segítjük abban, hogy cselekedjen.

Minden tevékenységünket úgy szervezzük, hogy egyúttal tájékoztatjuk a lakóinkat arról, mit csinálunk pontosan, s hogy ők ennek mintájára mit tehetnek a saját lakókörnyezetükben a beporzó rovarokért. 

A nemzetközi partnerségi hálózat is bővül. Az URBACT BeePathNet család immár 10 tagból (városból) áll, és nemrégiben létrehoztuk a „Méhbarát települések” informális hálózatát, amelyhez bármelyik hasonló célokat kitűző település csatlakozhat.  

Transferability of the result: 

Az eredmény átvihetősége:

A BeePathNet és a BeePathNet Reloaded projektek jó gyakorlat átvételi projektek voltak, amelyben Ljubljana eredményeit adaptálta kilenc, nagyon eltérő adottságokkal rendelkező város, kerület. 

A projekt eredményei igazolják, hogy bármelyik település sikerrel működtethet egy ilyen partnerségi hálózatot, és fejlesztheti tovább a meglévő tevékenységeit, vagy bővítheti olyan elemekkel, amelyek a beporzó rovarok védelmét, a biológiai sokféleség fenntartását segítik. 

Általánosságban elmondható, hogy az eltérő kontextussal rendelkező megvalósítók mindegyikénél érdemes nagy hangsúlyt fektetni a szemléletformálásra, emellett a beporzóbarát tevékenységek megfelelő kommunikálására, az ismeretterjesztésre. 

Nem biztos, hogy rögtön új tevékenységeket kell létrehozni, hanem első lépésben érdemes a meglévő, főként zöldfelületkezelési tevékenységeket beporzóbarát szemmel átgondolni, fejleszteni. 

A lakosság bevonása kulcsfontosságú, mert a magánkertek természetközelivé alakítása nagy érték.

Lessons learned: 

Tanulságok:

Érdemes feltérképezni a már létező, beporzóbarát tevékenységek körét, és első körben az azokat a szereplőket megnyerni az ügynek. Minden kezdet nehéz, viszont minél sikeresebb a program, annál nagyobb a csatlakozási kedv.

A hálózat koordinálása az önkormányzatnál erőforrásigényes, ezért érdemes arra törekedni, hogy minél hamarabb megismerjék egymás tevékenységeit a tagok és működjenek együtt, akár egy téma, akár egy szolgáltatás mentén. 

Érdemes a témában felkutatni és serkenteni az alulról jövő kezdeményezéseket és azokat felkarolni, arra alapozva felépíteni a hálózatot. 

Fontos rendszerben gondolkodni és az önkormányzat egyéb tevékenységeivel szinergiára törekedni, a beporzóbarát szemléletet átfogó elvként alkalmazni. 

Financing: 

Finanszírozás:

Projekt költségvetése (XII. kerület): 77.300 EUR

Támogatási arányok (%) és finanszírozás forrásai: 70% URBACT program forrás, 30% önerő   

Contacts: 

Kapcsolattartók:

Laki Nóra – laki.nora@hegyvidek.hu

Varga Attila – varga.attila@hegyvidek.hu

Further information