Eső- és szürkevíz hasznosítás a Zuglói Hétszínvirág Óvodában

Víztartály az udvaron
Area characterisation: 

A projektterület jellemzése

Budapest az ország fővárosaként 1.750.000 fő népességgel bír, az éves átlagos csapadékmennyiség 516 mm. A város területének 48,4%-a burkolt felület, 48,7%-a zöldterület, ami főleg a külső kertvárosi részeken helyezkedik el. Budapest meghatározó vízforrása a Duna, amely egyenletes vízellátást biztosít a városnak; ezenkívül nagy mennyiségű iható termál- és gyógyvíz található a területen. Az egyik legnagyobb vízhozamú patak, a Rákos-patak, nagy része Zuglón keresztül halad; azonban kémiai és ökológiai állapota rossz. Budapestre, mint számos nagyvárosra jellemző a zöldterületek növekvő beépítése és a nagy százalékban burkolt felület, ami megnehezíti a csapadékvíz talajba szivárgását és városi hősziget hatást eredményez.

Slideshow:

Objective: 

Célkitűzés

Projekt név: Városi Vízkör /CityWaterCircles/ - Városi Együttműködési Modellek a vízfelhasználás és -újrahasznosítás hatékonyságának növelésére a körkörös gazdaság elvei alapján

Az éghajlati válság következtében súlyos probléma a csapadékmennyiség egyenetlen eloszlása: aszályok és villámárvizek sújtják a településeket. Cél hatékonyabban, gazdaságosabban használnunk a vízkészleteinket: ezt szolgálja a Zuglóban megvalósuló esővíz- és szürkevíz hasznosítási mintaberuházás.

Actions: 

Tevékenységek

A mintaberuházás a körkörös vízhasználatot demonstrálja esővízgyűjtésen és szürkevíz újrahasznosításon keresztül a Hétszínvirág Óvodában Budapest XIV. kerületében Zuglóban. Az épület tetőfelületének egy részéről, kb. 200m2-ről 5db, szűrővel ellátott ereszcsatornán gyűjtik az esővizet. A szürkevíz az óvoda 9db kézmosó csapjából és 2 zuhanyzóból kerül begyűjtésre, az esővíz és szürkevíz együtt egy talajba süllyesztett kavicságyba ömlik, amely homokból és különböző méretű kavicsokból áll. Az ily módon előszűrt vagy megtisztított víz végül két, egyenként 7m3, összesen 14m3, űrtartalmú víztartályban kerül tárolásra. Ezek az óvoda udvarán a  földbe süllyesztve helyezkednek el és összeköttetésben állnak egymással. A víz tárolásához szükséges kapacitást a helyi csapadékmennyiség alapján számították ki. Az épület tetejének egy másik részéről, kb. 100m2-ről 2db ereszcsatornán keresztül 2db magaságyásként, a játszóudvaron kialakított esőkertbe folyik, az itt nem hasznosított, túlfolyó esővíz az esővízgyűjtő vezetékbe kerül.

Az összegyűjtött esővíz és szürkevíz tisztítása a kialakított természetes szűrőrendszeren keresztül folyva történik. A talajszűrő területe 13m2. A szennyező anyagok legnagyobb része, beleértve a szerves anyagokat és oldott részecskéket is különböző biotikus és abiotikus folyamatokon keresztül szűrődnek ki, mint az adszorpció, ülepítés, földben való biológiai lebomlás, növények általi felvétel a talajból, stb.

A telepített  talajba süllyesztett kavicságy szűrő kétféle területre oszlik:

1-es zóna: homok és kavicsok rétege, amelyet csak gyep fog borítani, ez az előszűrő zóna

2-es zóna: extrém víz eseményeket jól tűrő növényekkel betelepített zóna, mint az elhúzódó aszály vagy pangó víz. Ennek megfelelő növények a nádfélék (Phragmites), sásfélék (Carex) vagy a széles levelű gyékény (Typha). Zugló esetében a választott növényféle a levendula volt (Lavandula).

A tisztított vizet kétféle módon hasznosítják az óvoda esetében: az ott található 8 db WC öblítésére és a kert öntözésére. A wc-kbőlelfolyó szennyvíz továbbra is a közüzemi  csatornahálózatba fog távozni a “hagyományos módon”. Amennyiben a tisztított víz nem lesz elég a tartályok feltöltésére, kevés esőzés esetén vagy az óvodai szünetek alatt, amikor nem termelődik elegendő szürkevíz; egy ivóvíz tartalékrendszeren keresztül fog érkezni utánpótlás a tartályokba a közüzemi ívóvízrendszerből, amelyekből a mosdók nblítése és a kert öntözése is megoldható.

Az óvoda épületének falára egy jelzőlámpát szereltek, amely érzékeli a tartályokban lévő vízszintet és pirosan világít, amennyiben az túl alacsony. A víztisztító rendszert rendszeresen ellenőrzik a tiszított víz minőségének laboratóriumi vizsgálatával. Az első eredmények szerint a zuglói vízminta minden szervtelen paraméterben megfelel az ivóvíz minőségnek, a mikrobiológiai vizsgálaton azonban elbukik. Az ivóvíz minősítés azonban nem is szükséges, mert az óvodában a tisztított vizet WC-öblítésre ls öntözésre használják – nemzetközi szakértők azt javasolják, hogy ilyen esetben a fürdővizek minőségi paraméterei szerint történjen a minősítés.

Potential impacts/benefits: 

Potenciális hatások/előnyök

Vízgazdálkodásra gyakorolt hatások

A pilot projekt eredményeként létrejött rendszer csökkenti a csapvíz fogyasztást és a termelődő szennyvíz mennyiségét, ezzel hozzájárul az óvoda gazdasági és természeti fenntarthatóságához. Segíti az extrém csapadékesemények kiegyenlítését éves szinten, mivel enyhíti a csatornarendszerre nehezedő terhet heves esőzések idején az esővíz tárolása által.

Társadalmi hatások

Az óvoda esővízgyűjtésre és szürkevízfelhasználásra irányuló beavatkozása élő példája a zöld és fenntartható cselekvési lehetőségnek, amely hozzájárul a lakosság gondolkodásmódjának megváltoztatásához. A pilot egy működésben lévő, kézzel fogható jó gyakorlat a természetalapú megoldások köréből, amely mindennapos részét képezi az óvodások napjainak; így számukra és a tágabb közösség számára is szemléletformáló hatással bír.

Pénzügyi és működési hatások

Az önkormányzat közvetlenül érzi a költségcsökkenést az alacsonyabb vízhasználat eredményeképpen a rezsiköltségekben, közvetett módon pedig az ivóvízkezelő üzem kapacitásának felszabadulása által. A pilot beavatkozás hozzájárul a csökkenő vízkészlet megóvásához és a csatornarendszer tehermentesítéséhez, összességében segíti az ivóvíz- és szennyvízrendszer kötséghatékony költséghatékony működtetését.

A pilot nyomán elinduló további beavatkozások

Az utóbbi években egyre nő az érdeklődés a fenntartható városi vízgazdálkodási megoldások iránt az érdekeltek minden csoportjánál. Erre az igényre válaszolva Zugló Önkormányzata kisméretű esővíztározókat vásárolt és azokat eljuttatja önkormányzati fenntartású intézményekbe, óvodákba, szociális és kulturális központokba és lakóházakba is. Ezenkívül konkrét önkormányzati kezdeményezés, hogy a kerület egyik közösségi kertjét, a Padlizsán Kertet, a környező épületekről gyűjtött esővízzel locsolják egy helyi vízközösség alapításával.

Transferability of the result: 

Az eredmény átvihetősége

Magyarországon az óvodák mind önkormányzati tulajdonban vannak, legtöbbje hasonló műszaki adottságokkal rendelkezik, mint a Hétszínvirág Óvoda; így a zuglói példa jó kiindulási alap lehet más hasonló projekteknek.

Lessons learned: 

Tanulságok

A beruházás pozitív fogadtatásban részesült, köszönhetően az érintettek bevonásának a tervezéstől a megvalósításig. Az alkalmazott mérnöki megoldások újszerűek még Magyarországon, ezért a nemzetközi projektkörnyezet rendkívül hasznos volt a külföldi szakértelem bevonása érdekében.

Financiación: 

Finanszírozás

A tervezéstől a megvalósításig 2 évet vett igénybe a beruházás, ebből az építkezési munka összesen 1 hónap volt, az óvoda kertjének rekonstrukciója 2 hónapot vett igénybe. A teljes folyamat kb. 21 millió Ft-ba került . 

A projekt az Európai Unió Central Interreg Central Europe programjának, valamint a Magyar Állam támogatásával valósult meg. Az EU 85% támogatást (kb. 18 millió Ft) biztosított, a fennmaradó 15% a Magyar Állam társfinanszírozásából származott (3 millió Ft) a projekt megvalósítása érdekében.

Contacts: 

Kapcsolattartók

Zugló XIV. kerület Önkormányzata, Pályázati Osztály

Projektmenedzser: Merker Viktor

merker.viktor@zuglo.hu

Further information